Portfolio

Olio su tela
Olio su tela
Olio su tela
Olio su tela
Olio su tela
Olio su pannello
Olio su pannello
Olio su pannello
Olio su pannello
Olio su tela
A bowl of cherries A bowl of cherries A bowl of cherries Carta straccia
A reclining nude A reclining nude A reclining nude Acquerello

12 3 ...di 10